Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI)

Posljednjih godina u Republiku Srpsku dolaze strani ulagači, povećava se razmjena robe i usluga sa inostranstvom i zbog toga se posebna pažnja pridaje upoređivanju domaćeg ekonomskog stanja sa inostranim. Zbog toga je nezaobilazno poznavanje i primjena međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) koji se opisuju na ovoj stranici. MSFI daju državnim službenicima, rukovodstvu preduzeća, menadžerima ili finansijskim analitičarima smjernice neophodne za učestvovanje u raspravama, kao i donošenje odluka ključnih za prihvatanje i primenu finansijskih izveštaja svojih preduzeća.

Svaki standard pojašnjava i opisuje problem ili probleme koje obrađuje, ključne koncepte, odgovarajući računovodstveni postupak i odgovarajuće zahtjeve za prezentovanje i objavljivanje. Tekst takođe obrađuje finansijsku analizu i problematiku tumačenja kako bi što bolje pokazao moguće efekte računovodstvenih standarda na poslovne odluke.

Jednostavni primjeri pomažu daljem pojašnjenju sadržaja, što bi takođe trebalo pomoći zakonodavcu prilikom poređenja MSFI-ja sa specifičnostima svojih zemalja, i da ih na taj način ohrabri da i oni prihvate ove međunarodno prihvaćene standarde.


O aplikaciji

Online aplikacija (portal) N-Revizor je sastavni dio master rada Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji iz predmeta Napredna revizija.

Osnovni cilj aplikacije je pomoć u radu ovlašćenih revizora, ali i drugih korisnika finansijskih informacija.

Kontakt

Kontakt podaci o studentu i kreatoru online aplikacije i portala N-Revizor.

Adresa: Karađorđeva 47/29, 74000 Doboj
Telefon: +387(0)65-946-081
Web:www.n-revizor.com
E-mail: info@n-revizor.com