Autor: Vladimir Stanimirović.   Datum: 23.3.2017. god.

Profesionalna etika

Etika svaćena kao skup moralnih principa, pravila ponašanja i vrijednosti je jedan od stubova lјudskog društva. U cilјu obezbjeđenja etičkog ponašanja odgovarajuće norme se uspostavlјaju zakonskim propisima, a poodavno se uspostavila praksa da pojedine profesije (lјekari, advokati, računovođe) kroz određene forme samoregulacije uspostavlјaju određena pravila ponašanja kako bi obezbijedile etičko ponašanje svojih članova/pripadnika. Svrha i cilј svakog kodeksa, pa i kodeksa etike za računovodstvenu i revizorsku profesiju, je da se, pored odgovarajuće stručne kompetentnosti kao obaveze i pretpostavke za rad, članovima profesije daju što preciznije smjernice ponašanja u obavlјanju svoje profesije koje treba da im pomognu da čuvaju profesionalni položaj i da se ponašaju u svim praktičnim i životnim situacijama na način koji će čuvati i povećati ugled njihove struke i odgovornost prema javnosti. Kodeksi etike su koncipirani tako da obezbijede da se svaki član ili pripadnik profesije ponaša u skladu sa utvrđenim standardima.

Opširnije.

Autor: Vladimir Stanimirović.   Datum: 22.3.2017. god.

Kontrolno okruženje i njegov značaj za sistem internih kontrola

Kontrolno okruženje je bitna i nezaobilazna komponenta sistema internih kontrola i stoga revizor treba da stekne odgovarajuće razumijevanje kontrolnog okruženja. Kontrolno okruženje obuhvata tzv. „ton na vrhu“ koji utiče na svijest zaposlenih o kontroli, odnosno upravlјačke funkcije i stavove, svijest i postupke rukovodstva i lica odgovornih za upravlјanje koji se odnose na internu kontrolu i njen značaj za pravno lice. Ovako shvaćeno kontrolno okruženje je osnov uspostavalјanja i funkcionisanja efikasnog sistema internih kontrola.

Razumijevanje kontrolnog okruženja pravnog lica – klijenta revizije, kao uostalom i drugih komponenti i sistema internih kontrola kao cjeline, u stvari znači ocjenu:

- Adekvatnosti ili osmišlјenosti kontrolnog okruženja i

- Da li i na koji način je kontrolno okruženje primijenjeno ili kako funkcioniše?

Opširnije.

Autor: Vladimir Stanimirović.   Datum: 20.3.2017. god.

Koncept dužne profesionalne pažnje u kontekstu revizije finansijskih izvještaja

Ovaj koncept se najbolјe može objasniti na promjeru profesionalne odgovornosti revizora prema javnosti i korisnicima (revidiranih) finansijskih izvještaja. U ovom kontekstu posebnu pažnju javnosti privlači dilema/nedoumica u pogledu odgovornosti revizora za otkrivanje kriminalnih radnji. Očekivanja javnosti su da bi revizija trebalo da otkrije kriminalne radnje kod klijenta revizije, ali se tokom razvoja teorje i prakse revizije finansijskih izvještaja mijenjao stav u vezi sa ovom odgovornošću revizora. Nakon prvobitno prihvaćene odgovornosti u ovom smislu, vremenom je sve čvršći stav odbacivanja odgovornosti za otkrivanje kriminalnih radnji. Pri tome, razlog nije bio u odbacivanju potrebe i značaja da se revizori fokusiraju i na ispitivanje postojanja kriminalnih radnji, nego je poslјedica povećanja obima i kompleksnosti poslovanja preduzeća klijenata revizije, što je onemogućavalo revizore da temeljno ispitaju sve transakcije koje su se desile u određenom periodu na koji se revizija odnosi. Tako je odgovornost revizora za otkrivanje kriminalnih radnji prestala da bude obaveza revizorskog angažmana, jer bi takva obaveza morala značiti prošireni obim angažmana do nivoa čiji bi troškovi postali ograničavajući faktor. Između pune odgovornosti za otkrivanje kriminalnih radnji, sa jedne strane, i odbacivanja bilo kakve odgovornosti, sa druge strane, aktuelnom regulativom revizije prihvaćena je ograničena odgovornost revizora u ovom domenu.

Opširnije.

O aplikaciji

Online aplikacija (portal) N-Revizor je sastavni dio master rada Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji iz predmeta Napredna revizija.

Osnovni cilj aplikacije je pomoć u radu ovlašćenih revizora, ali i drugih korisnika finansijskih informacija.

Kontakt

Kontakt podaci o studentu i kreatoru online aplikacije i portala N-Revizor.

Adresa: Karađorđeva 47/29, 74000 Doboj
Telefon: +387(0)65-946-081
Web:www.n-revizor.com
E-mail: info@n-revizor.com