Međunarodni računovodstveni standardi (MRS)

Međunarodni računovodstveni standardi (MRS) predstavlјaju računovodstvene standarde uvedene da bi se postigla transparentnost i jednoobraznost finansijskih izveštaja bilo kog ekonomskog subjekta, bez obzira na djelatnost kojom se bavi i zemlјu u kojoj posluje.

MRS imaju svrhu svestranijeg, lakšeg i bolјeg razumjevanja finansijskih izveštaja uz osnovni cilј da obezbjede podatke i informacije za uporedne analize, za nesmetano poslovno komuniciranje zainteresovanih subjekata koje rezultuje bržem protoku robe i kapitala.

MRS u stvari predstavlјaju, neku vrstu harmonizacije različitih računovodstvenih regulativa koje se odnose na pripremu i prikazivanje finansijskih izveštaja, koji služe kao osnova za donošenje ekonomskih odluka. Standardi kao pojam su u primjeni skoro u svim oblastima tehnike, tehnologije, prirodnim naukama i drugim oblastima.

MRS prezentuju se u obliku normi ponašanja i postupaka u profesionalnom radu računovođa, da bi njihove informacije o poslovanju nekog ekonomskog subjekta bile kvalitetne za potencijalne zainteresovane korisnike tih informacija. Računovodstveni standardi u sebi uklјučuju i norme profesionalne etike računovođa.

O aplikaciji

Online aplikacija (portal) N-Revizor je sastavni dio master rada Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji iz predmeta Napredna revizija.

Osnovni cilj aplikacije je pomoć u radu ovlašćenih revizora, ali i drugih korisnika finansijskih informacija.

Kontakt

Kontakt podaci o studentu i kreatoru online aplikacije i portala N-Revizor.

Adresa: Karađorđeva 47/29, 74000 Doboj
Telefon: +387(0)65-946-081
Web:www.n-revizor.com
E-mail: info@n-revizor.com