Kreator online aplikacije N-Revizor je Vladimir Stanimirović, student Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Aplikacija je sastavni dio Master rada na temu: Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji.

Biografija sa kontakt podacima kreatora aplikacije je OVDJE.

Kontakt podaci mentora nalaze se OVDJE.

Podaci o Master radu:

Predmet: Napredna revizija
Mentor: Prof. dr Novak Kondić
Tema: Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji finansijskih izvještaja
Odsjek: Finansije, bankarstvo i osiguranje
Smjer: Računovodstvo i revizija

Kontakt obrazac

O aplikaciji

Online aplikacija (portal) N-Revizor je sastavni dio master rada Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji iz predmeta Napredna revizija.

Osnovni cilj aplikacije je pomoć u radu ovlašćenih revizora, ali i drugih korisnika finansijskih informacija.

Kontakt

Kontakt podaci o studentu i kreatoru online aplikacije i portala N-Revizor.

Adresa: Karađorđeva 47/29, 74000 Doboj
Telefon: +387(0)65-946-081
Web:www.n-revizor.com
E-mail: info@n-revizor.com