Analiza finansijskih izvještaja

Analiza finansijskih izvještaja predstavlja istraživanje i mjerenje odnosa koji postoje između bilansnih pozicija kako bi se ocjenio finansijski položaj, uspješnost i likvidnost poslovanja preduzeća.

Analizom trenda prikazanih podataka u finansijskim izvještajima, poređenjem sa podacima drugih preduzeća i izračunavanjem koeficijenata dobijaju se informacije potrebne za donošenje odluka i preduzimanje određenih postupaka.

Rezultati finansijske analize prvenstveno objašnjavaju proteklo poslovanje, ali ako se pravilno protumače mogu dati određene naznake o kretanjima u budućnosti.

 

Predmet finansijske analize su finansijski izveštaji koji sadrže bilans stanja, bilans uspjeha, bilans tokova gotovine, izvještaj o promjenama na kapitalu i napomene uz finansijske izvještaje.

Dobro organizovano računovodstvo obezbjeđuje sistematsku i hronološku evidenciju poslovnih transakcija i drugih događaja, ali i zaokruženu sliku efekata poslovnih transakcija u obliku godišnjeg izvještaja. Godišnji izvještaj je zakonom i regulativom propisana obaveza za kompanije, a samim tim i potencijalni predmet ekonomsko - finansijske analize.

Analizom finansijskih izvještaja dobijamo sliku o (kreditnom) bonitetu preduzeća. Bonitet preduzeća je kvantitativni i kvalitativni izraz poslovne sposobnosti preduzeća i sigurnosti njegovog privređivanja. Ocjena boniteta se često poistovjećuje sa ocjenom kreditne sposobnosti i likvidnosti, te se kao takva svodi na uži koncept boniteta, odnosno finansijski ili kreditni bonitet. S druge strane bonitet u širem smislu podrazumijeva sintetizovanu ocjenu o finansijskoj stabilnosti, likvidnosti, solventnosti, adekvatnosti i strukturi kapitala, imovinskoj situaciji, profitabilnosti, riziku ostvarenja finansijskog rezultata, rentabilnosti i organizovanosti posmatranog preduzeća.

Predmet analize su finansijski izvještaji preduzeća Telekom Srpske a.d. Banja Luka. Podaci o preduzeću preuzeti su sa internet stranice Banjalučke berze: www.blberza.com

Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Adresa KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 93,
78000 BANJA LUKA
Telefon 051 240 110
Faks 051 218 689
Web www.mtel.ba
Email akcionar@mtel.ba
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja TLKM-L6 
TLKM-R-A 

Za analizu finansijskih izvještaja preduzeća Telekom Srpske a.d. Banja Luka i potrebe master rada izvršena je analiza prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja preduzeća, kao i analiza finansijskih pokazatelјa pomoću Altman-ovog Zscore modela, koji bi trebao biti potvrda rezultata dobijenih pomoću tradicionalnih analiza. Pored navedenog, izvršena je detaljna analiza prihoda i rashoda te upoređivanje pozicija bilansa uspjeha sa poslovnim prihodom preduzeća.

FINANSIJSKA ANALIZA (primjer preduzeće Telekom Srpske a.d. Banja Luka)

FINANSIJSKA ANALIZA (prazni obrasci)

Koraci u analizi finasijskih izvještaja:

Korak
Lokacija (Sheet)
Opis
1.
Radni papir: Bilans stanja Unos podataka u standardizovani obrazac bilansa stanja.
2.
Radni papir: Bilans uspjeha Unos podataka u standardizovani obrazac bilansa uspjeha.
3.
Nakon unesenih podataka u koraku, izvršena je finansijska analiza (prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja), te analiza poslovanja pomoću Altman-ovog Zscore modela, koji bi trebao biti potvrda reuzultata dobijenih pomoću tradicionalnih analiza. Pored navedenog, izvršena je detaljna analiza prihoda i rashoda te upoređivanje pozicija bilansa uspjeha sa poslovnim prihodom preduzeća.

 

* * *

U ovom dijelu nalaze se primjeri finansijskih analiza i drugih finansijskih alata preuzetih sa zvanične internet stranice analitičara Matt H. Evansa: http://www.exinfm.com.

Matt H. Evans je američki analitičar sa 30 godina iskustva u računovodstvu, reviziji i finansijskoj analizi. U svom radnom vijeku radio je kao kontrolor/revizor u malim privatnim preduzećima, kao finansijski analitičar za Fortune časopis, za koji je učestvovao u pripremi i prezentaciji Fortune 500. Fortune 500 je godišnji popis, koji objavljuje časopis Fortune, koji rangira prema ukupnom prihodu, 500 najvećih korporacija u Sjedinjenim Američkim Državama. Pored navedenog računovodstvene i finansijske usluge obavljao je i na Balkanu, u Bugarskoj, kao viši savjetnik u oblasti računovodstva i finansijske analize.

Primjeri finansijskih analiza i finanasijskih alata prikazuju širok spektar slobodnih resursa koji korisnicima pomažu u svakodnevnoj finansijskoj praksi i vođenju poslovanja. Primjeri navedeni u nastavku treba da pomognu finansijskim stručnjacima (računovođe, revizori, finansijski analitičari) u rješavanju konkretnih problema iz oblasti računovodstva i finansija. Primjeri su prikazani u originalnoj verziji, a za korišćenje primjera neophodno je poznavanje engleskoj jezika. Zbog jednostavnosti i lakše primjene, primjeri su prikazani u MS Excel-u.

Primjeri finansijskih alata (English version)
1 Capital Budgeting Analysis (xls) - Basic program for doing capital budgeting analysis with inclusion of opportunity costs, working capital requirements, etc.
2 Rating Calculation (xls) - Estimates a rating and cost of debt based on the coverage of debt by an organization
3 LBO Valuation (xls) - Analyzes the value of equity in a leverage buyout (LBO) -
4 Synergy (xls) - Estimates the value of synergy in a merger and acquisition 
5 Valuation Models (xls) - Rough calculation for choosing the correct valuation model 
6 Risk Premium (xls) - Calculates the implied risk premium in a market. (uses macro's)
7 FCFE Valuation 1 (xls) - Free Cash Flow to Equity (FCFE) Valuation Model for organizations with stable growth rates
8 FCFE Valuation 2 (xls) - Free Cash Flow to Equity (FCFE) Valuation Model for organizations with two periods of growth, high growth initially and then stable growth
9 FCFE Valuation 3 (xls) - Free Cash Flow to Equity (FCFE) Valuation Model for organizations with three stages of growth, high growth initially, decline in growth, and then stable growth
10 FCFF Valuation 1 (xls) - Free Cash Flow to Firm (FCFF) Valuation Model for organizations with stable growth rates

Strana:

O aplikaciji

Online aplikacija (portal) N-Revizor je sastavni dio master rada Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji iz predmeta Napredna revizija.

Osnovni cilj aplikacije je pomoć u radu ovlašćenih revizora, ali i drugih korisnika finansijskih informacija.

Kontakt

Kontakt podaci o studentu i kreatoru online aplikacije i portala N-Revizor.

Adresa: Karađorđeva 47/29, 74000 Doboj
Telefon: +387(0)65-946-081
Web:www.n-revizor.com
E-mail: info@n-revizor.com