Finansijski alati

U ovom dijelu aplikacije nalaze se konvertori valuta, kalkulatori preračuna kamata, kreditni kalkulator i štedni kalkulator.

Navedeni alati mogu se koristiti u svakodnevnim postupcima, ne samo revizora, nego i drugih korisnika aplikacije.

Na primjer: kreditni kalkulator se koristi za okvirno izračunavanje rate za namjenske (kupovina opreme) i nenamjenske kredite. Imajući u vidu da su podaci o kamatnim stopama dostupni na internetu, kao i drugi uslovi kreditiranja, pomoću ovog alata može se okvirno izračunati rata, kao i ukupan iznos kamata koji treba platiti.

S druge strane, alati mogu poslužiti za kontrolu prilikom revidiranja pojedinih pozicija u finansijskim izvještajima.

O aplikaciji

Online aplikacija (portal) N-Revizor je sastavni dio master rada Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji iz predmeta Napredna revizija.

Osnovni cilj aplikacije je pomoć u radu ovlašćenih revizora, ali i drugih korisnika finansijskih informacija.

Kontakt

Kontakt podaci o studentu i kreatoru online aplikacije i portala N-Revizor.

Adresa: Karađorđeva 47/29, 74000 Doboj
Telefon: +387(0)65-946-081
Web:www.n-revizor.com
E-mail: info@n-revizor.com