Podrška - ko, šta, kako?

Online aplikacija N-Revizor funkcioniše po sistemu server/klijent, što znači da su svi podaci centralizovani u jednu bazu podataka kojoj može pristupiti više korisnika, sa više različitih računara, smart telefona, tableta i drugih uređaja koji imaju pristup interneta.

Za rad je potrebna internet konekcija.

Sadržaj koji se nalazi u aplikaciji (npr. radne tabele) sačuvan je u online bazi podataka, koja se nalazi na posebnom računaru – serveru. Server je uvijek aktivan, podaci su uvijek dostupni, a server zadovoljava i odgovarajuće sigurnosne uslove koji sprečavaju gubitak i neovlašćen pristup podacima.

Za brži i jednostavniji početak rada, korisnicima aplikacije N-Revizor na raspolaganju je besplatan oblik pomoći, podrške i edukacije. Dodatne odgovore i informacije mogu se dobiti na email:

info@n-revizor.com

Online aplikacija N-Revizor funkcioniše po sistemu server/klijent. Svi podaci su centralizovani u jednu bazu podataka kojoj može pristupiti više korisnika, sa više različitih računara, smart telefona, tableta i drugih uređaja koji imaju pristup internetu.

Za rad je potrebna samo internet konekcija.

Tehnički detalji

 

 • jednostavna i sigurna razmjena podataka,
 • sigurnost skladištenih podataka,
 • brza obrada podataka i ušteda vremena,
 • jednostavan i brz pristup bilo gdje,
 • slanje sadržaja u elektronskom obliku,
 • elektronsko arhiviranje podataka,
 • redovno ažuriranje podataka,
 • rad po međunarodnim računovodstvenim standardima,
 • rad po međunarodnim standardima revizije,
 • rad po međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja,
 • podrška i pomoć u radu.

Aplikacija je jednostavna za korištenje. Za korištenje revizorskih alata, radnih materijala i ostalog sadržaja potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru i to Microsoft Office paketa (Excel i Word). Na sljedećem linku nalazi se zvanični Office centar za obuku, gdje se mogu pogledati i preuzeti vodič za rad u Microsoft Office-u.

O aplikaciji

Online aplikacija (portal) N-Revizor je sastavni dio master rada Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji iz predmeta Napredna revizija.

Osnovni cilj aplikacije je pomoć u radu ovlašćenih revizora, ali i drugih korisnika finansijskih informacija.

Kontakt

Kontakt podaci o studentu i kreatoru online aplikacije i portala N-Revizor.

Adresa: Karađorđeva 47/29, 74000 Doboj
Telefon: +387(0)65-946-081
Web:www.n-revizor.com
E-mail: info@n-revizor.com