Autori: Mladen Gajić i Vladimir Stanimirović  

Datum: 12.10.2017. godine.

Časopis: FINANSING - Naučni časopis za ekonomiju

Datum objave: septembar 2017. godine.

Revizija informacionih sistema

Revizija informacionih sistema predstavlja proces prikupljanja i nezavisne procjene revizorskih dokaza na osnovu kojih se vrši kontrola efikasnosti funkcionisanja informacionih sistema, te njegova primjena i kvalitet. Revizija obuhvata kontrolu pravne, informacione i ekonomske komponente informacionih sistema.

Cilj ove revizije je ispitivanje i ocjena dijelova integrisanog informacionog sistema u subjektu revizije, te postizanje razumnog uzvjerenja da oni pri svom radu proizvode pravovremene, tačne, potpune i pouzdane informacije, uz obezbjeđenje povjerljivosti, integriteta, raspoloživosti i pouzdanosti informacija.

Na kraju, na osnovu prikupljenih i nezavisno procijenjenih revizorskih dokaza sačinjava se izvještaj revizije, kao osnovni proizvodi revizijskog procesa. Ovaj izvještaj predstavlja adekvatnu osnovu za promjene u načinu organizovanja i funkcionisanja informacionog sistema, promjene u načinu upravljanja (javnim) sredstvima, pružanje kvalitetnijih i korisnički orijentisanih usluga, podizanje (javne) odgovornosti zaposlenih na viši nivo, kao i promovisanje pravilnog upravljanja i javnosti rada zaposlenih u subjektu revizije.

Ključne riječi: interna revizija, informacioni sistem, revizija IT sistema, informacioni rizik, bezbjednost IT sistema, računovodstveni informacioni sistem, informacione tehnologije u računovodstvu.

Rad pogledajte ovdje.

O aplikaciji

Online aplikacija (portal) N-Revizor je sastavni dio master rada Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji iz predmeta Napredna revizija.

Osnovni cilj aplikacije je pomoć u radu ovlašćenih revizora, ali i drugih korisnika finansijskih informacija.

Kontakt

Kontakt podaci o studentu i kreatoru online aplikacije i portala N-Revizor.

Adresa: Karađorđeva 47/29, 74000 Doboj
Telefon: +387(0)65-946-081
Web:www.n-revizor.com
E-mail: info@n-revizor.com