Novosti

Novosti

Eduakcija

– 2018. godina l Univerzitet u Banjaluci, Ekonomski fakultet
Doktorske studije

– 2017. godina l Univerzitet u Banjaluci, Ekonomski fakultet
Magistar ekonomije

– 2013. godina l Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Master prava

– 2010. godina l Univerzitet u Banjaluci, Ekonomski fakultet
Diplomirani ekonomista

Author: