All Posts

Online aplikacija N-Revizor

Online aplikacija N-Revizor

Online aplikacija N-Revizor je poslovno-informatička podrška za revizore, računovođe i druge čitaoce koji ulažu u razvoj i stabilnost svog poslovanja i kreiranje naprednih i funkcionalnih informacionih sistema.

Ocjena boniteta preduzeća

Ocjena boniteta preduzeća

Analizom finansijski izvještaja dobijamo sliku o kreditnom bonitetu preduzeća. Bonitet preduzeća je kvantitativni i kvalitativni izlaz poslovne sposobnosti preduzeća i sigurnosti njegovog privređivanja.

Profesionalna etika

Profesionalna etika

Etika svaćena kao skup moralnih principa, pravila ponašanja i vrijednosti je jedan od stubova lјudskog društva. U cilјu obezbjeđenja etičkog ponašanja odgovarajuće norme se uspostavlјaju zakonskim propisima, a poodavno se uspostavila praksa da pojedine profesije (lјekari, advokati, računovođe i sl) kroz određene forme samoregulacije uspostavlјaju određena pravila ponašanja kako bi obezbijedile etičko ponašanje svojih članova/pripadnika. Svrha i cilј svakog, pa…

Koncept dužne profesionalne pažnje u kontekstu revizije finansijskih izvještaja

Koncept dužne profesionalne pažnje u kontekstu revizije finansijskih izvještaja

Koncept dužne profesionalne pažnje oslobađa revizora od nerealnih zahtjeva u pogledu neregularnosti, ali on i dalјe predstavlјa visok standard koji revizor mora da zadovolјi kako ne bi bio optužen za nemar. Savjestan revizor treba da poznaje teoriju i praksu revizije, da ima odgovarajući nivo obučenosti, iskustva i vještine prosječnog revizora, da je sposoban da prepozna signale postojanja neregularnosti, da drži…