Analizom finansijski izvještaja dobijamo sliku o kreditnom bonitetu preduzeća. Bonitet preduzeća je kvantitativni i kvalitativni izlaz poslovne sposobnosti preduzeća i sigurnosti njegovog privređivanja.